En kamin behöver luft för att fungera korrekt. I nya, täta hus kan det finnas för lite förbränningsluft i rummet och kaminen behöver därför luft som tillförs på annat sätt. Detta kan ske genom en kanal i golvet, genom en yttervägg eller genom en skorsten med tilluftskanal. Genom att välja en skorsten med tilluftskanal, är det möjligt att placera kaminen och skorstenen där det passar bäst.

Installationsalternativ tilluftsskorsten

Tilluftsskorstenen till Contura 800 Style är integrerad med kaminen, vilket innebär att tilluftskanalen är dold och kaminen behåller sin fina design utvändigt. När du väljer detta tilluftssystem följer en anpassad topp med i leveransen. tilluftskanalen finns till utvalda modeller i 800-serien.

Installationsalternativ tilluftsskorsten

Installationsalternativ tilluftsskorsten