Premodul skorsten toppmonterar du antingen direkt på kaminen eller ansluter du den bakåt med en fristående skorstenslösning. Våra skorstenar passar de flesta kaminer och eldstäder på marknaden. Premodul skorsten får dras nära brännbart material och du kan välja mellan att ha den synlig eller bygga in den i ett omslutande schakt. Du behöver ingen murstock för eldstaden, så kaminen kan placeras där du får maximalt med mys. Skorstenen är flexibel och kan vinklas och dras snett inomhus så att du kan montera skorstenen på det snyggaste sättet. Premodul kan också monteras på husets yttervägg. Illustrationen nedan visar möjliga monteringar av kamin med skorsten.

Installationsalternativ för kamin med skorsten

Skorsten till din kamin - placera kaminen vart du vill
  • 1) Kamin med helisolerad vinklad skorsten.
  • 2) Skorstenen är monterad genom yttervägg och längs fasaden och genom taket.
  • 3) Fristående vinkelmodul bakom kaminen.
  • 4) Rakt upp från kaminen. På andra våningen har en annan färg valts på skorstensröret.
  • 5) skorstenen är monterad genom yttervägg och i vinkel längs fasaden och utanför taket.
  • 6) Kamin med halvisolerad vinklad skorsten.
  • 7) Kamin ansluten med T-modul
  • 8) Monterad genom ett platt tak och vidare upp längs en fasad.