Det är många som installerar kaminer i sina bostäder för att sänka sina uppvärmningskostnader och för att få njuta av det stämningsfulla skenet från lågorna. För dig som inte har någon murstock i bostaden, så hittar du garanterat en bra skorstenslösning med Premodul. Nedan finns beskrivet, i korta drag, hur du går tillväga för att montera en skorsten på din kamin.