Lång erfarenhet och en genomgående hög kvalitet gör att vi kan garantera en lång livslängd på stålskorstenen. Garantin förutsätter att installationen är utförd enlig våra anvisningar och att den har besiktigats och godkänts av en behörig fackman. 25 års garanti gäller isolerade skorstensmoduler. För andra komponenter tillhörande Premodul skorstenssystem lämnas 10 års garanti.