Vid köp av Premodul skorstenssystem får du maximal säkerhet och en skorsten som är konstruerad och godkänd för de flesta biobränslen. Vår skorsten är både CE-märkt och P-märkt och får anslutas till eldstäder med upptill 120 kW effekt och 450°C rökgastemperatur. Besök eller kontakta din närmsta återförsäljare för att se vilken av våra skorstenslösningar som passar bäst för dig och ditt hus.