Skorstensberäknaren - Uppdatering pågår

Just nu håller vi på att uppdatera skorstensberäknaren med nya moduler och funktioner. Vi hoppas att kunna publicera den nya versionen under tidig höst. Under tiden kan vi hänvisa till mallarna för hur du räknar ut längden på din skorsten, du hittar dem här.